Partecipiamo.it...
vai alla home page


 

San Vito e la sua festa
 
La Festa di San Vito

Clicca per vedere

Canto popolare per ottenere una grazia

 

 

Nui 'nta Ciminna avemu un picciriddu
Chi pi tuttu lu munnu canusciutu,
Di nomu si chiama S. Vitu
Ch' prutitturi di lu nostru statu
___________

E Santu Vitu cu so putistati
Iu a prigari la divina maistati

Canto popolare per San Vito:

 per ottenere una grazia

D'ogni mali ni liberati

ogni terra ogni cittati

adoramu tutti l'ura

Santu vitu ch' protetturi

 

e cu sta trasennu u chiu granni o u chiu nicu?

evviva Santu Vitu

Santu Vitu prutitturi
siti amatu di lu Signuri
e si vui lu prighiriti
tutti li grazi ottiniti.

___________

 

Un altro canto popolare dice:

Santu Vitu cu pazienza
facistivu pinitenza
e pi lu vostru beddu visu
stati gurennu u Paradisu

e priati a lu signuri

pi nuautri peccaturi

pi la grazia chi vurra
di sarvarimi l'arma mia

La Processione figurata
Clicca per le foto di San Vito
Ciminna: Chiesa di San Vito
 (clicca per le foto di San Vito)
       
 

Panorama di Ciminna  da San Vito

 
                                    
 

       Chiesa di San Vito                                 Chiesa di San Vito veduta invernale

San Vito Dicembre 2014

San Vito Dicembre 2014

La Chiesa di San Vito nel film ... Baaria

Ciminna veduta da San Vito

Molte delle foto presenti in questa pagina sono prese da internet. Se qualcuno volesse reclamare il copyright, siamo pronti a rimuoverle immediatamente. Il nostro scopo non di lucro, ma esclusivamente di diffusione delle feste e tradizioni del comune di Ciminna.