Tiziana Mignosa
 
 
Leonardo
 
 

elorap etseuq ottircs oh ehc iggel ehc et rep E’

àtirev è arbmes ehc òic erpmes non ehc itrartsomid rep

àtlociffid aminim éhcneb al ehcna ehc e

.eraicsalart o erilas ad onilacs ecilpmes nu è

 

ongepmi’d ‘op nu olos atsab etlov A

ongegni out li iarezzilitu eneb es e

asurtsa ùip asoc al ehcna ehc iaregrocca ‘t

.àtilanab anu àras idnerpmoc al aneppa

 
 

tiziana mignosa

settembre 2009

 
nota dell’autrice: al grande amico senza tempo
 
 
 
 
Per chi è curioso ecco la traduzione della poesia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partecipiamo.it - Pagina iniziale di Tiziana